Newsletter Stowarzyszenia IFRZapisz się do naszej listy mailingowej. Bądź zawsze na bieżąco!
* Wskazuje wymagane pola

Twoje dane przetwarzane będą zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1). W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji używając odpowiedniego przycisku, bądź poprzez kontakt z nami: sekretariat@firmyrodzinne.pl. Wszystkie przekazane nam informacje traktujemy jako poufne. Twoje dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim oraz będą przechowywane na bezpiecznych serwerach naszego systemu mailingowego.

Email Marketing Powered by Mailchimp